Projekty

Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín

Garant: Ing. Peter Zajác, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá problematikou bezpečnosti a kvality vybraných potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Projekt rieši možnosti využitia rôznych markerov za účelom autentifikácie vybraných druhov potravín ako sú mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, ryby a výrobky z rýb, rastlinné produkty klasifikované ako alergénne zložky. V rámci projektu budú použité metódy molekulárnej biológie V druhej fáze projektu budú vytvorené referenčné materiály, ktoré bude možné aplikovať v skúšobných laboratóriách za účelom kalibrácie prístrojov alebo ako pozitívnu a negatívnu kontrolu pri odhaľovaní falšovania potravín. Bude vytvorená vzorkovnica referenčných materiálov, ktorá bude určená pre súdnych znalcov, laboratóriá a vedecké inštitúcie.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-19-0180
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2020
Datum ukončení projektu:01. 07. 2024
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0