Projects

Application of molecular-biological methods in the development of reference materials intended for detection of adulteration and evaluation of food quality

Supervisor: Ing. Peter Zajác, PhD.

Basic information
   
Workers      
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt sa zaoberá problematikou bezpečnosti a kvality vybraných potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Projekt rieši možnosti využitia rôznych markerov za účelom autentifikácie vybraných druhov potravín ako sú mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, ryby a výrobky z rýb, rastlinné produkty klasifikované ako alergénne zložky. V rámci projektu budú použité metódy molekulárnej biológie V druhej fáze projektu budú vytvorené referenčné materiály, ktoré bude možné aplikovať v skúšobných laboratóriách za účelom kalibrácie prístrojov alebo ako pozitívnu a negatívnu kontrolu pri odhaľovaní falšovania potravín. Bude vytvorená vzorkovnica referenčných materiálov, ktorá bude určená pre súdnych znalcov, laboratóriá a vedecké inštitúcie.
Kind of project:
General calls ()
Department:Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Project identification:
APVV-19-0180
Project status:In progress
Project start date :
01. 07. 2020
Project close date:01. 07. 2024
Number of workers in the project:
15
Number of official workers in the project:
0