Projekty

Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov

Garant: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI), Katedra pedológie a geológie (FAPZ), Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI), Katedra ekonomiky (FEM), Katedra marketingu a obchodu (FEM), Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-19-0217
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2020
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2023
Počet pracovníků projektu:
26
Počet oficiálních pracovníků projektu:0