Projekty

Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov

Garant: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra zeleninárstva (FZKI), Katedra pedológie a geológie (FAPZ), Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI), Katedra ekonomiky (FEM), Katedra marketingu a obchodu (FEM), Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-19-0217
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:26
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0