Projekty

Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V projekte sa sústreďujeme na interakciu metabolického ochorenia diabetes mellitus s podpornou terapiou prírodnými látkami a výťažkami z rastlín z drieňa obyčajného a rakytníka rešetliakového. Pestovanie týchto rastlín má na Slovensku bohatú históriu, boli to tradičné poľnohospodárske plodiny využívané v domácnostiach ako aj v ľudovom liečiteľstve. Dnes patria drieň aj rakytník na Slovensku k tzv. zabudnutým rastlinách. Novodobé výskumy však poukazujú na ich potenciál pri terapii niektorých ochorení, zlepšovaní zdravotného stavu živočíchov aj ľudí. Napriek tomu zatiaľ neexistuje komplexný výskum týchto plodín.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-19-0243
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0