Projekty

Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého

Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Harmonogram
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KOVV FZKI+421 37 641 5804Bz_1_30
Ing. Andrea Matuškovičová
DFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
KVSZK R R
+421 37 641 5509AE_2_209
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5228
ZM_1_2.04
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKI+421 37 641 5801
Bz_1_18
KMi FBP
+421 37 641 5813AZ_3_41
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
KOVV FZKI
+421 37 641 4713
Bz_1_30
KOVV FZKI
+421 37 641 4715
Bz_1_19
FZKI D-ZHD den [roč 1]
+421 37 641 5803Bz_1_31
Ing. Jakub Pagáč, PhD.
VCABT UP
+421 37 641 4917
ABT_1_2.02
FZKI D-KID den [roč 1]
KOVV FZKI
+421 37 641 5799
Bz_1_20
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKI+421 37 641 4714Bz_1_23
KGŠR FAPZ
+421 37 641 4244
AA_4_4

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ