Projekty

Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Štátne objednávky výskumu a vývoja ()
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikace projektu:
679B810/2019
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
08. 10. 2019
Datum ukončení projektu:08. 01. 2020
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marián Kováčik, PhD.
riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.
Garant
riešiteľ
riešiteľ