Projekty

Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ