Projekty

Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR

Garant: Dimuth Nambuge, PhD.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0764/20
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Dimuth Nambuge, PhD.
hlavný riešiteľ