Projekty

BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
PP-H2020-18-0004
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
príprava projektu
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
príprava projektu