Projekty

AGMEMOD 2020 - Agricultural Member State modelling for the EU and Eastern European countries

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
FP6 ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:FP6 GA 21543
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
hlavný riešiteľ