Projekty

Hodnotenie potenciálu selénu pri zvyšovaní odolnosti poľných plodín voči biotickému a abiotickému stresu v meniacich sa klimatických podmienkach.

Garant: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2021
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2024
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0