Projekty

Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému

Garant: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Identifikace projektu:
19/02170
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0