Projekty

Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby

Garant: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracoviště:Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
108/02220
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 10. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
18
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.riešiteľ