Projekty

Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003

Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Rezerva vedy MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:
81/02230
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0