Projekty

E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia.

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IT ()
Pracovisko:Katedra informatiky (FEM)
Identifikácia projektu:308/01240
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0