Projekty

Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov.

Garant: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IT ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:311/01160
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0