Projekty

Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu.

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/1346/04
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0