Projekty

Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Zistili sa nové poznatky o pozitívnom vplyve konzervačných aditív na výživnú hodnotu, stráviteľnosť, príjem krmiva, hygienickú kvalitu a stabilitu siláží celej rastliny a vlhkého zrna kukurice. Vo výžive prežúvavcov sa úpravou zrna obilnín znížila bachorová degradovateľnosť škrobu pri zvýšení jeho pasáže do tenkého čreva. Aplikácia multi - enzymatického aditíva podporila možnosť použiť netradičné komponenty (jačmeň, raž) vo výžive nosníc. Otestovaná dávka ekonomicky znížila spotrebu krmiva a zvýšila utilizáciu živín. Optimalizáciou príjmu N-látok sa znížilo vylučovanie dusíka do prostredia pri použití bioaditív.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/2429/05
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0