Projekty

Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie.

Garant: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/2430/05
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0