Projekty

Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu.

Garant: doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Identifikácia projektu:3/3229/05
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0