Projekty

Multimediálna učebnica "Manažérska informatika"

Garant: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra informatiky (FEM)
Identifikácia projektu:3/4294/06
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0