Projekty

Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice.

Garant: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:Katedra ochrany rastlín (FAPZ), Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:713/02320
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0