Projekty

Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi.

Garant: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
720/02160
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
3