Projekty

TradeAg - Agricultural Trade Agreements

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:FP6 ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
FP6 GA 513666
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
hlavný riešiteľ