Projekty

E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:rozvojový projekt - IT ()
Pracovisko:Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikácia projektu:5c
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0