Projekty

Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach.

Garant: MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
   
Harmonogram   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
KVĽ FAPZ
+421 37 641 4883
AA_2_35
ext FAPZ
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.KVĽ FAPZ+421 37 641 4324
AA_2_33
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
KVĽ FAPZ+421 37 641 4467
AA_2_31
KVĽ FAPZ
+421 37 641 4886
AA_2_30

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ