Projekty

Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu.

Garant: prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:1/4417/07
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0