Projekty

Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TF+421 37 641 4620Q-gar_0_5
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TF+421 37 641 4612MQ_2_203
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TF+421 37 641 5796VS_0_10, MF-B_3_Sa418
doc. Ing. Michal Horka, CSc.KKaST TF [ukončené]
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TF+421 37 641 4611MQ_2_216
Ing. Róbert KollárTF D-TPL [úsp. ukončené]
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TF+421 37 641 4106MF-B_4_Fa518
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TF+421 37 641 5784MF-B_3_1P3
prof. Ing. Anton Žikla, CSc.KDaM TF [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ