Projekty

Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
KDaM TF+421 37 641 4612
MQ_2_203
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
KKaST TF, ODVaS TF
+421 37 641 5796
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
KKaST TF [ukončené]
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
KDaM TF
+421 37 641 4611
MQ_2_216
TF D-TPL [ukončené]
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
KKS TF
+421 37 641 4106
MF-B_4_Fa518
KKS TF+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514
KKaST TF, TF
+421 37 641 5784MF-B_3_1P3
prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
KDaM TF [ukončené]

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ