Projekty

Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikace projektu:
1/4422/07
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0