Projekty

Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikácia projektu:
1/4422/07
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0