Projekty

Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity.

Garant: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/4440/07
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:0