Projekty

Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály.

Garant: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Základní informace         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikace projektu:
1/4442/07
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0