Projects

Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanej krajine.

Supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Basic information   Workers   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na hodnotenie intravilánu sídla, jeho prímestských častí, ale i krajiny z hľadiska rekreačného využitia. Rekreačné priestory pre každodennú krátkodobú rekreáciu tvoria rôzne druhy otvorených priestranstiev v rámci zastavaného územia sídla, ale i priestory, ktoré sa nachádzajú v jeho dostupnej vzdialenosti.
Kind of project:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Department:Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Project identification:730/04210
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0