Projects

Technicko-ekonomická racionalizácia manipulácie a dopravy slamy určenej na energetické účely.

Supervisor: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predložený projekt bol zameraný na skúmanie faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na racionalizáciu manipulácie a dopravy slamy. Ide o také riešenia, pri ktorých by manipulácia a doprava slamy minimálne poškodzovala pôdu, vyznačovala sa vysokou výkonnosťou, prevádzkovou spoľahlivosťou a hospodárnosťou prevádzky. Vstupné údaje získané na základe poľných meraní boli použité v optimalizačnom modely, ktorý umožňuje vyčísliť prevádzkové náklady na dopravu a manipuláciu so slamou Závery boli sformulované ako opatrenia pre racionalizáciu systému dopravy a manipulácie slamy a poslúžili na zvýšenie ekonomickej efektívnosti využitia slamy na energetické účely.
Kind of project:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Department:Faculty of Engineering
Project identification:734/03140
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0