Projekty

Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:rozvojový projekt - IT ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:361/01260
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:15. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2030
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0