Projekty

Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov.

Garant: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Základní informace   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ), Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0121/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0