Projekty

Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

Garant: Ing. Ladislav Mečiar, CSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na produkčnú schopnosť nového biologického materiálu vybraných druhov ozimných obilnín (Triticum aestivum, Triticum durum, Triticosecale) v nadväznosti na úrodu zrna a jej kvalitu pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Detekovať výživnú a technologickú hodnotu zrna pšenice z hľadiska základných parametrov kvality. Kvantifikovať výskyt druhových spoločenstiev, živočíšnych škodcov a ich škodlivosť vo vzťahu k regulačným faktorom. Získať nové poznatky o príjme a distribúcii makro a mikro živín pri rôznej úrovni hnojenia a rozdielnych spôsoboch obrábania pôdy. Zhodnotiť vplyv radiačných a vlahových agroklimatických charakteristík vo vzduchu a v pôde na produkčný proces obilnín. Skúmať vplyv faktorov pokusu na geologickú a geomorfologickú charakteristiku pomerov pôdy
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0296/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0