Projekty

Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov.

Garant: doc. Ing. Helena Gregorová, CSc.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/0446/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0