Projekty

Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia.

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikace projektu:
1/0803/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0