Projekty

Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho.

Garant: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Základné informácie   
   
Výsledky
   
Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/0112/08
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:
5