Projekty

Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu (FEM), Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:
3/6197/08
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0