Projekty

Výživa a kŕmenie zvierat.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo napísanie rukopisu vysokoškolskej učebnice pod názvom "Výživa a kŕmenie zvierat". Riešitelia projektu spracovali rukopis učebnice a zabezpečili jej odborné posúdenie. Rukopis učebnice je obsahovo členená na problematiku významu a hodnotenie organických a anorganických živín, antinutričných látok, ako aj ich vyjadrenie vo výživnej hodnote krmiva pre jednotlivé druhy zvierat. Samostatná časť je venovaná problematike náuky o krmivách. V ďalšej časti sú popísané zásady kŕmenia jednotlivých druhov prežúvavcov, neprežúvavcov, koní a osobitne mäsožravých a kožušonových zvierat. V poslednej časti rukopis charakterizuje najzávažnejšie ochorenia z nesprávnej výživy, ktoré sa vyskytujú v praktických podmienkach chovu zvierat.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikace projektu:
3/6227/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0