Projekty

Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základní informace
   Pracovníci   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt rieši tvorbu a obsahovú štruktúru druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe "Bezpečnosť a kontrola potravín" v nadväznosti na už akreditovaný prvý stupeň vzdelávania. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov a to viacdielnej učebnice v tlačenej aj elektronickej podobe a ďalšej odbornej literatúry korešpondujúcej s obsahovým zameraním projektu. Riešená bude štruktúra vyučovaných predmetov, ich nadväznosť, zabezpečenie základnou literatúrou a vytvorenie ďalších učebných pomôcok.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
3/6229/08
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
22
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0