Projekty

NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
PP7RP-0070-08
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.hlavný riešiteľ