Projekty

Využitie digitálnych fotogrametrických dát získaných nízkorozpočtovou technikou v projektoch komplexných pozemkových úpav.

Garant: Ing. Marcel Kliment, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:743/04200
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0