Projekty

Využitie digitálnych fotogrametrických dát získaných nízkorozpočtovou technikou v projektoch komplexných pozemkových úpav.

Garant: Ing. Marcel Kliment, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:
743/04200
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0