Projekty

Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika.

Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Reforma vysokého školstva v SR vytvorila vo vybraných oblastiach možnosť odstrániť jednotvárnosť vzdelávania a vytvoriť v rámci odboru Poľnohospodárska a lesnícka technika nové študijné programy v trojstupňovom vzdelávaní. Požadované zmeny za najkratší čas s minimálnymi nákladmi pri expanzii poznatkov a súbežného vykonávania zmien môže realizovať iba pružný výučbový systém, ktorý bude mať znaky úspešného podnikateľského subjektu v konkurenčnom prostredí. Jadro systému je základná báza vedomostí, z ktorého je možné pružne vytvárať dedikované procesy pre požadovaný profil absolventa.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:3/7294/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0