Projekty

Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsu a ich význam pre produkciu funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování      

Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsu a ich význam pre produkciu funkčných potravín".

PublikaceDruh publikaceOdpovědnostPodrobnosti
Anthocyanins content in blueberries (Vaccinium corymbosum L.) in relation to freesing duration [!]
Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Urminská, Dana -- Poláková, Zuzana -- Timoracká, Mária -- Margitanová, Eva
Anthocyanins content in blueberries (Vaccinium corymbosum L.) in relation to freesing duration [!]. In Czech journal of food sciences. 27, (2009), s. 204--206. ISSN 1212-1800.
článek v periodikuprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Antioxidant activity in small forest fruits
Krížová, Lívia -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Margitanová, Eva
Antioxidant activity in small forest fruits. In Vitamins, nutrition, diagnostics 2009 : the abstract book, Brno, August 31 - September 2, 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 78. ISBN 978-80-7318-809-2.
článek ve sborníkuIng. Lívia Krížová, PhD.
Antioxidant content in blueberries in relatioship to storage duration in a breezing box
Vollmannová, Alena -- Krížová, Lívia
Antioxidant content in blueberries in relatioship to storage duration in a breezing box. In Vitamins, nutrition, diagnostics 2009 : the abstract book, Brno, August 31 - September 2, 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 177--178. ISBN 978-80-7318-809-2.
článek ve sborníkuprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Antioxidante substances of tartary buckwheat sprouts and impact of Se and Zn on the sprout development
Germ, Mateja -- Vollmannová, Alena -- Timoracká, Mária -- Čéryová, Silvia -- Stibilj, Vekoslava -- Vogrinčič, Maja -- Kreft, Ivan
Antioxidante substances of tartary buckwheat sprouts and impact of Se and Zn on the sprout development. In Development and utilization of composition of Buckweat sprouts as medicinal natural produts : proceedings of the International symposium on Buckwheat sprouts, sep. 7 - 9, Bongpyoung, Korea. Bongpyoung: International Research Institute of Buckwheat sprouts, 2009, s. 46--53.
článek ve sborníkuprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Cenné rastlinné pigmenty v divorastúcich a šľachtených čučoriedkach = Value plant pigments in the wild and cultivated blueberries
Krížová, Lívia -- Vollmannová, Alena -- Daniel, Ján -- Medvecký, Michal -- Margitanová, Eva
Cenné rastlinné pigmenty v divorastúcich a šľachtených čučoriedkach = Value plant pigments in the wild and cultivated blueberries. In VOZÁR, Ľ. -- MUSILOVÁ, J. V. Vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Európskeho týždňa vedy : Nitra, 26. november 2010. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010, s. 133--136. ISBN 978-80-552-0471-0.
článek ve sborníkuIng. Lívia Krížová, PhD.
Content of bioactive components in chosen cultivars of cranberries (Vaccinium vitis-idaea L.)
Vollmannová, Alena -- Tomáš, Ján -- Urminská, Dana -- Poláková, Zuzana -- Čéryová, Silvia -- Krížová, Lívia
Content of bioactive components in chosen cultivars of cranberries (Vaccinium vitis-idaea L.). In Czech journal of food sciences. 27, (2009), s. 248--251. ISSN 1212-1800.
článek v periodikuprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Degradation of rutin and polyphenols during the preparation of tartary buckwheat bread
Vogrinčič, Maja -- Timoracká, Mária -- Čéryová, Silvia -- Vollmannová, Alena -- Kreft, Ivan
Degradation of rutin and polyphenols during the preparation of tartary buckwheat bread. In Journal of agricultural and food chemistry. 58, (2010), s. 4883--4887. ISSN 0021-8561.
článek v periodikuIng. Mária Timoracká, PhD.
Determination of antioxidants in small fruit - comparison of methods = Stanovenie antioxidantov v drobnom ovocí - porovnanie metód
Timoracká, Mária -- Čéryová, Silvia -- Čéry, Juraj
Determination of antioxidants in small fruit - comparison of methods = Stanovenie antioxidantov v drobnom ovocí - porovnanie metód.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 12, (2009), s. 652--660. URL: http://www.fem.uniag.sk/acta/download.php?id=626.
článek v el. zdrojiIng. Mária Timoracká, PhD.
Dislokácia rutínu v anatomických častiach vybraných odrôd pohánky jedlej (Agopyrum esculentum) v rôznych rastových fázach = Dislocation of rutin in anatomical parts in chosen varieties of common buck wheat (Fagopyrum esculentum) v rôznych rastových fázach
Margitanová, Eva -- Vollmannová, Alena -- Čičová, Iveta -- Krížová, Lívia
Dislokácia rutínu v anatomických častiach vybraných odrôd pohánky jedlej (Agopyrum esculentum) v rôznych rastových fázach = Dislocation of rutin in anatomical parts in chosen varieties of common buck wheat (Fagopyrum esculentum) v rôznych rastových fázach. In VOZÁR, Ľ. -- MUSILOVÁ, J. V. Vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Európskeho týždňa vedy : Nitra, 26. november 2010. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010, s. 145--148. ISBN 978-80-552-0471-0.
článek ve sborníkuIng. Eva Margitanová, PhD.
Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buck wheat cultivars
Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Margitanová, Eva -- Čičová, Iveta
Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buck wheat cultivars. In Acta agriculturae Slovenica. 95, 3 (2010), s. 225--229. ISSN 1581-9175.
článek v periodikudoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
ELISA and PAGE analysis of protein determinans from cereal and pseudocereal grain causing human coeliac disease
Urminská, Dana -- Socha, Peter -- Vollmannová, Alena
ELISA and PAGE analysis of protein determinans from cereal and pseudocereal grain causing human coeliac disease. In FEBS Journal. 276, (2009), s. 294. ISSN 1742-464X.
článek v periodikudoc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Kumulácia rizikových kovov v drobnom lesnom ovocí vo vzťahu k obsahu anokyanínov = Cumulation of risk metals in small forest fruits in relation ti the content of anthocyanins
Krížová, Lívia -- Vollmannová, Alena -- Daniel, Ján -- Medvecký, Michal -- Margitanová, Eva -- Bončíková, Dominika
Kumulácia rizikových kovov v drobnom lesnom ovocí vo vzťahu k obsahu anokyanínov = Cumulation of risk metals in small forest fruits in relation ti the content of anthocyanins. In GOLIAN, J. -- BELEJ, Ľ. -- BAJZÍK, P. -- ČAPLA, J. -- ČURLEJ, J. Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 24. - 25. marec 2010. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, s. 257--262. ISBN 978-80-552-0350-8.
článek ve sborníkuIng. Lívia Krížová, PhD.
Kumulácia rizikových kovov zrnom pseudocereálií = Accumulation of risky metals in grain of pseudocereals
Margitanová, Eva -- Vollmannová, Alena -- Krížová, Lívia -- Szabóová, Gabriela -- Harangozo, Ľuboš
Kumulácia rizikových kovov zrnom pseudocereálií = Accumulation of risky metals in grain of pseudocereals. In Potravinárstvo. 3, (2009), s. 51--54. ISSN 1338-0230.
článek v periodikuIng. Eva Margitanová, PhD.
Obsah bioaktívnych zložiek vo vybraných odrodách čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) = Content of bioactive components in selected cultivars of blueberries (Vaccinium corymbosum L.)
Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Tomáš, Ján -- Timoracká, Mária -- Čéryová, Silvia
Obsah bioaktívnych zložiek vo vybraných odrodách čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) = Content of bioactive components in selected cultivars of blueberries (Vaccinium corymbosum L.).  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 12, (2009), s. 695--699. URL: http://www.fem.uniag.sk/acta/download.php?id=631.
článek v el. zdrojiprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Obsah významných rizikových kovov vo vybraných odrodách pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum) a pohánky tatarskej (Fagopyrum tataricum): Content of major risky metals in chosen varieties of common buckwheat (Fagopyrum esculentum) and tartary buckwheat (Fagopyrum tartaricum)
Margitanová, Eva -- Vollmannová, Alena -- Čičová, Iveta -- Krížová, Lívia -- Bončíková, Dominika
Obsah významných rizikových kovov vo vybraných odrodách pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum) a pohánky tatarskej (Fagopyrum tataricum): Content of major risky metals in chosen varieties of common buckwheat (Fagopyrum esculentum) and tartary buckwheat (Fagopyrum tartaricum). In Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo : zborník zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26.-27. mája 2010. Piešťany: Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2010, s. 152--155. ISBN 978-80-89417-13-1.
článek ve sborníkuIng. Eva Margitanová, PhD.
Odrodová závislosť obsahu antokyanínov v drobnom lesnom ovocí = Varietal dependence of anthocyanines content in small forest fruits
Krížová, Lívia -- Vollmannová, Alena -- Timoracká, Mária -- Bystrická, Judita -- Čéryová, Silvia
Odrodová závislosť obsahu antokyanínov v drobnom lesnom ovocí = Varietal dependence of anthocyanines content in small forest fruits.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 12, (2009), s. 313--318. URL: http://www.fem.uniag.sk/acta/download.php?id=579.
článek v el. zdrojiIng. Lívia Krížová, PhD.
Optimalizácia stanovenia prítomnosti celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách = Optimization of celiatic disease active proteins estimation in cereals and pseudocereals
Socha, Peter -- Raždíková, Adriána -- Urminská, Dana
Optimalizácia stanovenia prítomnosti celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách = Optimization of celiatic disease active proteins estimation in cereals and pseudocereals. In Potravinárstvo. 4, (2010), s. 497--508. ISSN 1338-0230.
článek v periodikuIng. Peter Socha, PhD.
Polyphenols in cranberries in relationship to storage duration in freezing box
Vollmannová, Alena
Polyphenols in cranberries in relationship to storage duration in freezing box. In Potravinárstvo. 3, (2009), s. 66--69. ISSN 1338-0230.
článek v periodikuprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus cerasus L.)
Čéryová, Silvia -- Timoracká, Mária -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Čéry, Juraj
Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus cerasus L.). In Acta agriculturae Slovenica. 95, 1 (2010), s. 21--28. ISSN 1581-9175.
článek v periodikuIng. Silvia Čéryová, PhD.
Rizikové kovy v drobnom lesnom ovocí = Heavy metals in small forest fruits
Krížová, Lívia -- Vollmannová, Alena -- Margitanová, Eva -- Árvay, Július -- Szabóová, Gabriela
Rizikové kovy v drobnom lesnom ovocí = Heavy metals in small forest fruits. In Potravinárstvo. 3, 4 (2009), s. 43--47. ISSN 1338-0230.
článek v periodikuIng. Lívia Krížová, PhD.