Projekty

Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsu a ich význam pre produkciu funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka20092010
Kapitálové výdaje----
Běžné výdaje - mzdové náklady----
Běžné výdaje - ostatní130 0004 315